เรา คือ ผู้ให้บริการทางการเงิน การลงทุนมืออาชีพแก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ผู้ซึ่งมีความต้องการ
ทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนแบบเจาะจงทุกรูปแบบ

เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ร่วมมือกับพันธมิตรทางการเงิน ที่คัดสรรมาเพื่อคอยดูแลให้คำแนะนำแบบเจาะจงภายใต้กลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และทัศนคติด้านความเสี่ยงของลูกค้า โดยทำงานร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อนำเสนอบริการ และผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้า

ข่าวสาร และ กิจกรรม

การพบปะพิเศษอย่างเป็นส่วนตัวกับ เจ้าฟ้าชาย แมกซ์ แห่งประเทศลิกเตนสไตน์

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 บลจ.เมอร์ชั่นพารท์เนอร์ร่วมกับธนาคารชั้นนำของโลก แอลจีที ไพรเวทแบงกิ้งกรุ๊ป ได้เรียนเชิญลูกค้าเพื่อเป็นเกียรติเข้าพบและดื่มชากับเจ้าฟ้าชาย แมกซ์แห่งประเท ...

หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนาดินเนอร์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ร่วมกับหอการค้านานาชาติแ ...

สัมมนา “การจัดการและวางแผนภาษีมรดก”

ตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีมรดกและที่ดินจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ เ ...

งานเสวนา “โอกาสการลงทุนทั่วโลก” 2558

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม โซฟิเทล โซ แบง คอ ...