เรา คือ ผู้ให้บริการทางการเงิน การลงทุนมืออาชีพแก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ผู้ซึ่งมีความต้องการ
ทางการเงิน และวัตถุประสงค์ในการลงทุนแบบเจาะจงทุกรูปแบบ

เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ร่วมมือกับพันธมิตรทางการเงิน ที่คัดสรรมาเพื่อคอยดูแลให้คำแนะนำแบบเจาะจงภายใต้กลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และทัศนคติด้านความเสี่ยงของลูกค้า โดยทำงานร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อนำเสนอบริการ และผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้า

ข่าวสาร และ กิจกรรม

โครงการ Wealth Advice for All เปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”

โครงการ Wealth Advice for All เปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 . ณโรงภาพยนตร์ IMAX Quartier CineArt ชั้น 4 ศูนย์การค้า T ...

ร่วมมือกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญการลงทุน J O Hambro Capital Management (JOHCM )

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ 2561 บลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ ด้วยความร่วมมือกับบร ...

คุณเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

คุณเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธา ...