โครงการ Wealth Advice for All เปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”

 โครงการ Wealth Advice for All เปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 . ณโรงภาพยนตร์ IMAX Quartier CineArt ชั้น 4 ศูนย์การค้า The EmQuartier