ร่วมมือกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญการลงทุน J O Hambro Capital Management (JOHCM )

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ 2561 บลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ ด้วยความร่วมมือกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญการลงทุน J O Hambro Capital Management (JOHCM )